Galerie Fortlaan 17 - Gent

Facebook Twitter

Günter Brus

Günter Brus (Arnding, Austria, 1938) is considered today one of Austria's leading artists. He established himself an international reputation as one of the most important taboo-violating artists of the postwar period. In the sixties he was one of the noted founders of the Wiener Aktionismus. In these turbulent years, his provocative and anarchistic performances offended the Viennese bourgeoisie to such an extent that he was forced to leave the country.

In the course of thirty years Brus has produced a solid oeuvre, consisting mainly of drawings and texts. These bizarre works illustrate the artist's raw philosophy in which he examines the unconscious structures of human existence and demonstrate the everlasting urge to offend.

Günter Brus (°1938 Arnding, Oostenrijk) behoort vandaag tot de top van de Oostenrijkse kunst. Hij vertegenwoordigt tevens een internationale waarde als één van de belangrijkste taboe-doorbrekende kunstenaars van na de tweede wereldoorlog. In de zestiger jaren laat hij zich opmerken als medestichter van het Weens Aktionisme. In die woelige periode trapt hij hard op de tenen van de Weense burgers. Met zijn provocerende en anarchistische performances maakt hij het in zijn land zo bont dat hij het onder dwang moet verlaten.

Reeds dertig jaar lang werkt Brus aan een consistent oeuvre dat overwegend uit tekeningen en teksten bestaat. In zijn onderzoek naar de onbewuste structuren van het menselijk bestaan blijft de drang om te choqueren sterk aanwezig. De bizarre tekeningen en teksten getuigen van zijn rauwe filosofie.

Works